Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelman avulla suunnittelet mitä teet ja teet mitä suunnittelit. 

Mikä on markkinointisuunnitelma?

Markkinointisuunnitelmalla tarkoitetaan markkinoinnin toimenpiteistä koostuvaa aikataulutettua suunnitelmaa, jonka avulla yritys saavuttaa tavoitteensa. Sen taustalla vaikuttavat yrityksen suuret linjat ja kokonaiskuva, markkina-alueen ja kilpailutilanteen huomioiminen sekä oman toiminnan kriittinen tarkastelu.

Useimmiten yrityksen ei kannata pyrkiä olemaan paras kaikessa mahdollisessa, vaan hyödyntää niitä vahvuuksia ja osaamista, joita siltä löytyy valmiiksi ja joita ei ehkä ole osattu aiemmin nostaa esille halutulla tavalla.

Ottamalla Markkinoinnin kumppani avuksi suunnitelman tekoon, saat käyttöösi useiden vuosien kokemuksen markkinointisuunnitelmista ja koulutettujen markkinoinnin ammattilaisten avun markkinointisuunnitelmanne laadintaan.

Keskitymme markkinointisuunnitelman luonnissa laadukkaaseen, huolella suunniteltuun malliin. Suunnitelman tarkoitus on lisätä myyntiä, ei kasvattaa kuluja. Asiantuntijamme vastaavat suunnitelman luomiseen kuuluvista toimenpiteistä, kuten vahvuuksien määrittelystä, kilpailutilanteen kartoituksesta, tehokkaiden kampanjoiden suunnittelusta ja kuukausisuunnitelman työstämisestä.

IG työkirja

Kuinka voimme olla avuksi markkinointinne suunnittelussa?

Markkinoinnin vuosikello

Jokaisella kasvuhakuisella yrityksellä tulisi olla markkinointisuunnitelma. Kauttamme saat asiantuntijoiden laatiman suunnitelman yrityksenne tavoitteiden tueksi esimerkiksi vuodeksi kerrallaan.

Somesuunnitelma

Autamme laatimaan yrityksellenne sosiaalista mediaa varten strategian ja suunnitelman, jonka avulla saatte yrityksenne somesta edustavan, tuottoisan ja tavoitteellisen.

Kampanjointi ja rakenteet

Kun kaipaat apua digimarkkinoinnin kampanjoiden ja kampanjarakenteiden suunnittelussa, Makum auttaa!

Kilpailutilanteen kartoitus

Kilpailutilanteen kartoitus antaa tärkeää tietoa yrityksenne pelikentästä. Jos tarvitset kartoituksen tekoon ammattilaista, ota yhteyttä meihin!

”Sain uutta näkökulmaa toimintaani. Suosittelen lämpimästi!”

- Mia, yrittäjä

Miksi tehdä markkinointisuunnitelma?

Jotta yrityksen markkinoinnilla saadaan aikaan järkeviä tuloksia,
vaatii se tuekseen markkinointisuunnitelman.

Suunnitelmallisuus ja ennakointi

Markkinointisuunnitelma pitää huolen siitä, ettei yrityksessänne vain jouduta reagoimaan vastaantuleviin sesonkeihin ja tapahtumiin lyhyellä varoitusajalla, vaan toiminta on suunnitelmallista sekä ennakoitua. Kun markkinointisuunnitelman avulla on määritelty tietty ajanjakso eteenpäin, antaa se ”selkärangan” yrityksen tekemiselle sekä kampanjoinnille. Markkinointisuunnitelma voidaan määrittää yrityksen haluamalle ajanjaksolle. Yleisin suunniteltu ajanjakso on vuosi mutta lyhyempiä ja pidempiä markkinointisuunnitelmia voidaan myös toteuttaa!

Markkinoinnin seuranta

Kun yrityksessä otetaan tavaksi tehdä markkinointisuunnitelma joka vuosi, saadaan sen avulla seurattua myös yrityksen toiminnan kehittymistä. Miksi toistaa joka vuosi samoja virheitä tiettynä ajanjaksona ja keksiä niin sanottua pyörää uudelleen miettimällä osuvaa kampanjointia? Jatkuvalla markkinointisuunnitelman teon avulla voit helposti jatkossa tarkistaa, miten yrityksessä on toimittu vuosi sitten ja miten se toimi, tehdäänkö muutoksia, oliko jokin menestys vai kehitetäänkö tälle vuodelle täysin uutta.

Markkinointi on yhteinen asia

Markkinoinnin tulisi olla yksi yrityksen keskeisiä toimintoja, niin että myös muu organisaatio tietää, mitä yrityksen markkinoinnissa on meneillään ja mikä on ajankohtaista. Näin koko organisaatio saa puhallettua yhteen hiileen, koska markkinointi vaikuttaa varmasti yrityksen muuhun tekemiseen ja samoin muu tekeminen vaikuttaa markkinointiin. Meidän toteuttamissa markkinointisuunnitelmissa huomioidaan myös yrityksen muut osa-alueet ja nidotaan ne yhteen palvelemaan yhteistä päämäärää.

Miten markkinointisuunnitelman luonti etenee Makumin kanssa?

Yhteydenottosi jälkeen kartoitamme yrityksenne tarpeisiin sopivan markkinointisuunnitelman laajuuden ja teemme sinulle kilpailukykysein tarjouksen viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Tarjouksen hyväksymisen jälkeen sovimme yhteisen suunnittelupalaverin, jossa käymme yhdessä läpi yrityksenne markkinoinnin päätavoitteet, aikataulut, kanavat ja muut yksityiskohdat.

Markkinointisuunnitelman laatimisesta vastaa Makumin asiantuntijat sovitun aikataulun mukaisesti.

Makum Markkinoinnin Kumppani toimittaa markkinointisuunnitelman sovitun aikataulun mukaisesti. Markkinointisuunnitelma käydään myös yhdessä läpi, jotta teidän on helppo viedä suunnitelma käytäntöön. 

Varaa aika konsultaatioon!

Tahdotko asiantuntijan näkemyksen, voisiko ulkoistettu markkinointisuunnitelma olla ratkaisu yrityksesi digimarkkinointiin? Haluatko kuulla lisää hinnoittelusta sekä toimintatavoista? 

 

Varaa sinulle sopiva aika konsultaatiolle oheisesta kalenterista! Maksuton konsultaatio on kestoltaan n. 45min eikä sido sinua. Konsultaation pohjalta laskemme tarkan tarjouksen yhteistyöstä tai suosittelemme muuta sopivimpaa markkinointiratkaisua.

 

Jos et löydä sopivaa aikaa, voit ottaa yhteyttä soittamalla numeroon: 0409621041

 

Saat taatusti kilpailukykyisen tarjouksen viimeistään seuraavana arkipäivänä!

Shopping Cart
Scroll to Top