Makumin sanakirja

Monipuolinen digimarkkinoinnin sanakirja.

Digimarkkinoinnin sanakirja

Mietitkö välillä mistä digimarkkinoinnissa puhutaan? Me Makumilla haluamme, että ymmärrät käyttämämme käsitteet, termit sekä muut digimarkkinoinnin fraasit. Siksi kokoamme tälle sivulle jatkuvasti digimarkkinoinnin sanakirjaa.

Digitaalinen markkinointi

Käytännössä A/B-testaus on vertailua, jossa etsitään parhaiten toimivaa vaihtoehtoa. Vertaillessa vaihtoehtojen tuottamia tuloksia, voidaan huomata tilastollinen ero ja nähdä, kumpi kahdesta vaihtoehdosta on yrityksen tavoitteiden osalta kannattavampaa.

A/B-testauksen avulla voidaan todeta esimerkiksi jonkin toisen markkinointiviestin tai  viestikomennon olevan toista vaihtoehtoa tehokkaampi.

Affiliate- eli kumppanuusmarkkinointi on tulospohjaista markkinointia, jossa mainostaja maksaa vain saaduista tuloksista (esimerkiksi verkkokauppaostos, esitteen tilaus tms.). Affiliate-markkinoinnissa osapuolina ovat julkaisija, affiliate-verkosto ja mainostaja. Julkaisija on esimerkiksi tietyn verkkosivuston ylläpitäjä, joka julkaisee mainokset verkkosivustollaan tai uutiskirjeissään.

Affiliate-verkosto (tai verkko) on yleensä monista eri julkaisijoista koostuva kokonaisuus, joka yhdistää julkaisijat ja mainostajat. Mainostaja on yritys tai yhteisö, joka tekee tekee kampanjan yhdessä affiliate-verkoston kanssa ja maksaa sille toteutuneista tavoitteista. Verkosto tilittää tietyn komission eteenpäin julkaisijoille.

Affiliate-markkinoinnista käytetään usein myös lempinimeä “affi”.

Algoritmi on alunperin matemaattinen käsite, jonka avulla kuvataan yksityiskohtaisesti tietyn ongelman ratkaisuun johtavan prosessin vaiheet. Markkinoinnin ja etenkin digitaalisen mainonnan puolella algoritmit ovat tulleet monille tutuiksi muun muassa Googlen ja Facebookin palveluiden kautta, joissa sisältöjen näkyvyyttä ja jakelua suoritetaan erilaisten algoritmien avulla.

Lähtökohtaisesti voimme joko arvailla ja tuloksia seuraamalla analysoida miten edellä mainittujen alustojen algoritmit toimivat.

Bannerimainonnalla tarkoitetaan verkkomainontaa. Englanniksi ”banner” tarkoittaa viiriä. Nimi tulee mainospaikkojen muodosta, jotka yleensä ovat suorakaiteen muotoisia. Mainos voi olla staattinen kuva, animoitu kuva tai lyhyt esitys.

Mainoksen tarkoituksena on kertoa viesti, esimerkiksi tarjous, jo itse bannerissa tai saada käyttäjä siirtymään mainosbannerin kautta verkkosivulle.

Verkkosivuston välitön poistumisreitti. Tunnusluku, joka kertoo, kuinka suuri osa sivun kävijöistä poistuu sivuilta välittömästi, käymättä muilla sivuilla tai tekemättä mitään toimia sivulla. Alhainen bounce rate, eli välitön poistumisprosentti kertoo, että kävijä todennäköisesti pitää sivun sisällöstä tai ohjautuu sivustolla eteenpäin.

Korkeaan bounce rateen voivat vaikuttaa esimerkiksi error-sivu laskeutumissivuna, sivun yli 3 sekunnin latausaika, tai verkkosivu ei täsmää sisällöltään otsikkoa ja metatekstiä.

Vinkki: Voit seurata sivustosi bounce ratea, eli välitöntä poistumisprosenttia Google Analyticsin kautta. Muista myös päivittää sivuasi, jos huomaat, että bounce rate on korkea, niin saat henkilön viihtymään ja toimimaan sivulla paremmin.

CLV tulee sanoista Customer Lifetime Value, eli asiakkaan elinkaariarvo. Tällä tarkoitetaan asiakkaan tai asiakasryhmän todellista arvoa. Asiakas, joka palaa aina takaisin on yrityksellesi arvokkaampi, kuin uusi kertaostoksen tekevä asiakas. Eli on kannattavampaa hankkia pitkäikäisiä asiakkuuksia kertaostosten sijaan.

Vinkki: Voit säästää mainonnassa huomattavasti, jos panostat ainaisen uusasiakashankinnan lisäksi jo sinulta ostaneisiin asiakkaisiin esimerkiksi tehokkaalla uudelleenmarkkinoinnilla.

CAC, Customer Acquisition Cost tarkoittaa asiakkuudenhankintahintaa. Sillä mitataan hintaa, jonka uuden asiakkaan hankinta yrityksellesi maksaa. Asiakkuudenhankintahinta saadaan laskemalla kaikki markkinoinnin ja myynnin kulut yhteensä ja jaetaan se uusien asiakkaiden lukumäärällä.

Eli: (kaikki markkinoinnin kulut + kaikki myynnin kulut)/uusien asiakkaiden lukumäärä= asiakkuuden hankintahinta.

Vinkki: Tämä ja CLV, eli asiakkuuden elinajan arvo ovat tunnuslukuja, joiden avulla voidaan selvittää kuinka kannattavaa ja tehokasta asiakashankinta on. Vertailuajanjakso kannattaa myös olla riittävän pitkä, koska liian lyhyt ajanjaksolla voi aiheuttaa luvuissa suurtakin heittelyä.

Klikkauskohtainen hinta/ klikkauskohtainen maksu, usein puhutaan myös klikkihinnasta. CPC on hinnoittelumalli, jota käytetään hakukonemainonnassa ja muussa verkkomainonnassa.  Klikkauskohtainen hinta tarkoittaa sitä, että maksat jokaisesta mainoksesi klikkauksesta.

Korkein klikkauskohtainen hinta tarkoittaa korkeinta hintaa, jonka olet valmis maksamaan mainoksesi klikkauksesta. Klikkauksesta veloitettavaa lopullista summaa kutsutaan todelliseksi klikkaushinnaksi.

CPM eli Cost Per Mille (käytetään myös CPT eli Cost Per Thousand) on hinnoittelustrategia, joka kertoo hinnan mainoksen tuhannelle näytölle. Usein verkkomainospaikkojen hinnoittelut kerrotaan CPM:n mukaan.

Mainoksessa tai verkkosivulla oleva toimintakehoite. Toimintakehoitteen tavoitteena on saada henkilö tekemään haluttu toimi. Toimintakehoite voi olla linkki, painike, teksti. Yleisiä toimintakehoitteita, eli call-to-actioneita ovat esimerkiksi ”Katso lisää”, ”Lunasta tarjous”, ”Tilaa tästä” tai ”Osta nyt”.

Vinkki: Mitä selkeämmin kehoitat henkilöä toimimaan, sen parempi!

CTR eli Click trough rate tarkoittaa klikkausprosenttia. Luku ilmoittaa, kuinka monta kertaa mainosta on todellisuudessa klikattu. Tämä on hyvä mittari selvittämään mainoksen tehokkuutta tai kuinka kiinnostavana kohdeyleisösi pitää mainoksen sisältöä.

CTR lasketaan jakamalla toteutuneet klikkauskerrat mainoksen näyttökertojen määrällä.

Digitaalinen markkinointi eli digimarkkinointi käsittää kaiken sähköisesti tehtävän markkinoinnin. Digimarkkinoinnin muotoja on: hakusanamainonta, sisältömarkkinointi, sähköpostimarkkinointi, Facebook-markkinointi, Instagram-markkinointi, diplay-mainonta ja vaikuttajamarkkinointi. Digimarkkinoinnista käytetään myös sanoja onlinemarkkinointi ja verkkomarkkinointi.

Vinkki: Makumilta saat sinulle sopivat digitaalisen markkinoinnin palvelut!

Hakukoneet indeksoivat tietoa verkossa eri kriteerein ja aikavälein, eli yksinkertaisesti sanottuna hakukone yhdistää tiedon etsijän ja tiedon lähteen. Suosituin hakukone Suomessa on Google. Googlea käyttävät 98% suomalaisista. Suomessa tehdään jopa 30 miljoonaa hakua päivässä.

Muita Suomessa käytettyjä hakukoneita on mm. Bing ja Ask. Suosituimpien hakukoneiden välillä on suuriakin kansainvälisiä eroja, esimerkiksi Venäjällä isoin hakukone on Yandex sekä Japanissa ja Kiinassa sen sijaan Baidu.

SEO tarkoittaa hakukoneoptimointia. Välillä puhutaan myös SEO-optimoinnista. Myös Google-optimoinnista puhutaan, kun hakukoneoptimointia tehdään vain Googlen hakukoneelle. Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan verkkosivun sisällön muokkaamista hakukoneystävällisemmäksi. Tällä tarkoitetaan sitä, että  optimoinnilla tahdotaan parantaa verkkosivuston sijoittumista hakukoneen hakutuloksissa tietyillä hakusanoilla. Tavoitteena on saada verkkosivusto sijoittumaan ensimmäisten hakutulosten joukkoon.

Vinkki: 95% hakukoneiden käyttäjistä selaa vain ensimmäisen sivun hakutulokset, joten on hyvä tarkastaa välillä, mihin oma verkkosivusi tietyillä hakusanoilla sijoittuu.

Impressio = yksi näyttökerta. Yksi impressio syntyy kun yksi käyttäjä näkee mainoksesi tai verkkosivustosi netissä. Esimerkkinä tästä voi olla Google-mainonta, jossa impressioilla kuvataan kuinka monta kertaa mainoksesi on näytetty Googlen mainospaikoilla.

Kattavuus/tavoittavuus (eng. Reach) kertoo mainoksen nähneiden yksittäisten käyttäjien määrän. Kattavuus tarkoittaa siis yhtä uniikkia mainoksen näkijää. Tämä mainoksen luku on siis eri kuin impressiot eli näyttökerrat. Impressio voi kasvaa, kun sama henkilö näkee mainoksen useasti. Kattavuus sen sijaan ei, vaan se laskee yhden henkilön vain kerran.

Klikkausprosentista käytetään myös lyhennettä CTR.
Mainoksen klikkausprosentti tarkoittaa, kuinka moni mainoksen nähnyt klikkaa mainosta nähdessään sen.
Klikkausprosentti lasketaan jakamalla mainoksen klikkauksien määrä mainoksen näyttökerroilla.

Yksinkertaisesti korkea klikkausprosentti kertoo, että mainos vastaa esimerkiksi käyttäjän tekemää hakua tai on kiinnostava. Sen sijaan mainoksen alhainen klikkausprosentti kertoo sen, ettei mainos välttämättä vastaa käyttäjän tekemää hakua, ei herätä luottamusta tai kiinnostusta.

Alhainen klikkausprosentti on esimerkiksi 0,5% ja korkea klikkausprosentti on 5% ylöspäin.

Kohdentamisella tarkotietaan kohderyhmän muodostamista erilaisten kohdentamisasetusten avulla. Kohdentamisen avulla mainonta saadaan osoitettua juuri oikealle yleisölle. Kohdentaminen on suuri syy siihen, miksi digimarkkinointi on parhaimmillaan erittäin tehokasta ja relevanttia.

Vinkki: Kohdentamista voi tehdä usealla eri tavalla. Kohdentaa voi sijainnin, kielen tai demograafisten tietojen, kuten parisuhdetilanteen, sukupuolen, tai vaikka työn, perusteella. Lisäksi erilaiset kiinnostuksen kohteet, käyttäytyminen, erilaiset yhteydet, kuten sivutykkäykset ja verkkosivuvierailut voivat olla apuna kohdennusta miettiessä. Oikealla kohdentamisella teet mainonnastasi huomattavasti tehokkaampaa ja toimivampaa!

Kohderyhmä tai kohdeasiakas on henkilö/henkilöt, ketkä halutaan markkinoinnilla tavoittaa. Jotta mainonta on tehokasta, on määriteltävä kohderyhmä, miettiä etukäteen miten voit vastata heidän tarpeisiinsa, sekä mistä kohderyhmän tavoittaa. Lisäksi kannattaa myös erilaistaa mainonta koskemaan jokaista kohderyhmään erikseen. Kohderyhmiä kannattaa olla useita markkinointia tehdessä.

Vinkki: Löydät nykyisistä kohderyhmistäsi kattavasti tietoa Instagramin, Facebookin ja Google Analyticsin kautta.

Kaksoisolentokohderyhmää kutsutaan myös look-a-like -kohderyhmäksi. Kohderyhmällä tarkoitetaan henkilöitä, jotka muistuttavat läheisesti henkilöitä, jotka jo tykkäävät Facebook-sivustosta tai vierailevat verkkosivuilla. Facebook hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja kerää tiedot kohderyhmästä ja sitten etsii algoritminsä avulla samankaltaisia ihmisiä, joille markkinoinnin voi kohdistaa.

Vinkki: Kaksoisolentokohderyhmän avulla voit tavoittaa potentiaalisia asiakkaita, jotka eivät vain ole löytäneet sinua vielä.

Konversiolla tarkoitetaan asiakkaan tavoitteeksi asetetun toiminnan suorittamista. Tavoite on yleensä jokin toimenpide. Konversio voi olla esimerkiksi tehty ostos verkkokaupasta, sivustolla olevan lomakkeen täyttäminen, linkin klikkaus, tietyllä sivustolla vierailu, yhteydenotto, painikkeen painallus tai verkkosivuvierailun kesto.

Vinkki: Jotta konversioita tulee, on mietittävä tarkkaan konversioon johtavan polun toimivuus. Lisäksi konversioiden toteutumista kannattaa aktiivisesti seurata analytiikan avulla.

Konvesioasteella (Conversion Rate) tarkoitetaan sitä prosenttiosuutta verkkosivukävijöistäsi, jotka päätyvät tekemään toivotun toimenpiteen, eli konversion.
Hyvän konversioaste on seurausta tarkasti kohdennetusta, toimivasta markkinointinnista sekä  konversio-optimoinnista.

Verkkokaupalle hyvä konversioaste on n. 1-2%, kun taas liidihankinnassa hyvänä konversioasteena pidetään 10-15%.

Vinkki: Hyödynnä Google Analyticsia konversioasteen seuraamiseen.

Yksinkertaisesti sanottuna konversio-optimoinnilla pyritään saamaan verkkosivuilla vieraileva potentiaalinen asiakas tekemään haluttu toimenpide, eli konversio. Konversio-optimoinnilla pyritään siis parantamaan, selkeyttämään verkkosivujen toimivuutta ja kasvattamaan konversioita.

Liidi tulee englannin sanan ”lead”. Sillä tarkoitetaan ihmistä tai yritystä, joka ilmaisee kiinnostuksensa tuotettasi tai palveluasi kohtaan esimerkiksi jättämällä yhteystietonsa. Digitaalisessa markkinoinnissa liidien määrän kasvattaminen ja laadun parantaminen ovat monien yritysten keskeisiä tavoitteita.

LPO eli Landing page optimization. Tarkoittaa käytännössä Laskeutumissivun optimointia.

Optimointi voi olla esim. laskeutumissivun rakenteen muuttamista, sisällön optimointia tai visuaalisen ilmeen päivitystä. Tavoitteena on optimoida laskeutumissivu tuottamaan haluttuja tuloksia kuten yhteydenottoja.

Ländäri eli laskeutumissivu on verkkosivu, johon kävijä ohjataan esimerkiksi sisältönostoista tai digitaalisista mainoksista. Ländärin tavoitteena on useimmiten saada henkilö konvertoitumaan esimerkiksi täyttämällä ländärillä oleva yhteystietolomake tai ostamaan myytyvänä oleva tuote verkkokaupasta.

Laskeutumissivun on syytä olla riittävän selkeä ja ohjata kävijää tekemään haluttu toimenpide. Toisaalta laskeutumissivun on oltava myyvä, kuten luotettava, houkutteleva ja esim. yleisimmät vastaväitteet kumoava. Siksi esimerkiksi ylimääräisten ulosjohtavien linkkien tai navigaatioiden lisäämistä laskeutumissivulle kannattaa välttää.

Mainosbudjetilla tarkoitetaan käytännössä suurinta mahdollista rahamäärää, joka ollaan valmiita käyttämään tietyn mainonnan/kampanjan mainostamaan vaikkapa digitaalisissa mainoskanavissa. Mainosbudjetti voidaan määrittää esim. päiväkohtaisesti eli puhutaan päiväbudjetista tai kampanjatasolla. Lue lisää aiheesta blogistamme.

Vinkki: Jotta mainosbudjettisi ei mene täysin harakoille, kannattaa mainonnan kohdentamiseen perehtyä kunnolla. Myös avainsanatutkimus voi olla paikallaan!

Ns. maksettua sisältömarkkinointia. Natiivimainonnalla tarkoitetaan digitaalisissa kanavissa tapahtuvaa mainontaa, jossa mainostaja käyttää hyväkseen jonkin tunnetun median julkaisutilaa ja tavoittaa näin suuren yleisön. Hyvä esimerkki natiivimainonnasta on verkkomedian sivulla julkaistu artikkeli, jossa on mainos tai vaikka tuotesijoittelua.

Vinkki: Natiivimainonnasta on hyötyä siinäkin mielessä, että sen avulla saadaan verkkosivustolle johtavia laadukkaita linkkejä, joilla on merkitystä hakukoneiden orgaanisessa näkyvyydessä.

Ei-maksettua, luonnollista näkyvyyttä verkossa. Orgaanista näkyvyyttä tavoitellaan esimerkiksi hakukoneissa hakukoneoptimoinnilla sekä Facebookissa. Orgaaniseen näkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä on useita sekä ne ovat hieman erilaiset esimerkiksi Googlen ja Facebookin määritteleminä. Orgaaniseen näkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä on mm. laadukas, relevantti sisältö ja yleisön sitoutuminen.

Vinkki: Sekä orgaaninen että maksettu näkyvyys ovat yhdessä todella toimiva kombo. Kannattaa siis pitää mielessä molemmat, kun haet näkyvyyttä somessa ja hakukoneissa.

Pikselillä tarkoitetaan verkkosivustolle lisättäviä evästepohjaisia työkaluja, joilla kerätään tietoa verkkosivun tai -sivuston sivustokävijöistä. Pikselit ovat anonyymejä ja näin ollen yksittäistä henkilöä ei voida pikselin avulla kuitenkaan tunnistaa. Pikseleitä käytetään verkkosivustoilla, jotta sivustokävijälle kohdistettu uudelleenmarkkinointi on mahdollista esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Uudelleenmarkkinointi. Tällä markkinoinnin muodolla tavoitetaan ihmiset, jotka ovat jo reagoineet jollain tavalla verkkosivustoosi. Uudelleenmarkkinoinnin voi kohdentaa esimerkiksi pelkästään verkkosivustolla käyneille tai vaikka ostotapahtuman kesken jättäneille.

Uudelleenmarkkinoinnilla halutaan kasvattaa bränditietoisuutta sekä palautua ostopäätöstä miettivän henkilön mieleen ja näin muistuttaa oston tekemisestä.

 

SEA:lla tarkoitetaan hakukonemainontaa. Tavallisesti hakukonemainonta toteutetaan Google Ads-palvelulla, jonka kautta mainostetaan Googlen hakukoneessa, hakukoneen mainosverkostoon kuuluvilla verkkosivuilla ja Gmailissa.

SEO tarkoittaa hakukoneoptimointia. Välillä puhutaan myös SEO-optimoinnista. Myös Google-optimoinnista puhutaan, kun hakukoneoptimointia tehdään vain Googlen hakukoneelle. Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan verkkosivun sisällön muokkaamista hakukoneystävällisemmäksi. Tällä tarkoitetaan sitä, että  optimoinnilla tahdotaan parantaa verkkosivuston sijoittumista hakukoneen hakutuloksissa tietyillä hakusanoilla. Tavoitteena on saada verkkosivusto sijoittumaan ensimmäisten hakutulosten joukkoon.

Vinkki: 95% hakukoneiden käyttäjistä selaa vain ensimmäisen sivun hakutulokset, joten on hyvä tarkastaa välillä, mihin oma verkkosivusi tietyillä hakusanoilla sijoittuu.

SEA+SEO=SEM, eli hakukonemainonta sekä hakukoneoptimointi yhdessä muodostavat hakukonemarkkinoinnin. SEM:stä puhutaan usein myös hakukonemainontana, mutta oikeaoppisesti SEM kokoaa kaiken alleen mitä tulee hakukonemainontaan ja hakukoneoptimointiin.

Hakukonemarkkinoinnin eli SEM:n tavoitteena on tuottaa verkkosivustolle liikennettä, kasvattaa brändinäkyvyyttä ja kasvattaa myyntiä hakukoneiden kautta saapuvan maksetun sekä maksuttoman liikenteen kautta.

Vinkki: Huolehdi, että sekä hakukonemainontasi että hakukoneoptimointisi puhuvat ns. samaa kieltä ja palvelevat samaa tavoitetta kohden.

Sitoutuneisuusaste kertoo, millä tasolla mainoksesi nähneiden sitoutuneisuus on. Sitoutuneisuudella tarkoitetaan mainoksesi saamia linkkiklikkauksia, videokatseluita, sekä tykkäyksiä, kommentteja ja jakoja, tapahtumakutsun vastauksia. Eli yksinkertaisesti sitä, miten sitoutuneita tavoittamasi henkilöt ovat mainostasi/postaustasi kohtaan.

Sitoutuneisuusaste lasketaan jakamalla sitoutuneiden henkilöiden määrä sisällön nähneiden määrällä.

Vinkki: Sitoutuneisuudella on suora merkitys orgaaniselle näkyvyydelle. Mieti siis, miten voit aktivoida postauksen/mainoksen tavoittamiasi henkilöitä.

Sosiaalinen media, eli verkkoviestintäympäristö, jossa jokaisella käyttäjällä on mahdollisuus vuorovaikutukseen ja sisällöntuottoon. Yleisimpiä sosiaalisen median kanavia on Facebook, Instagram, Youtube, Whatsapp, Tiktok, Snapchat ja Linkedin.

Sähköpostimarkkinoinnilla tarkoitetaan kaikkea sähköpostilla tapahtuvaa viestintää yrityksen ja asiakkaan välillä. Se on yksi digimarkkinoinnin kustannustehokkaimmista tavoista. Jotta sähköpostimarkkinointia voi ylipäätään tehdä ja että se on kannattavaa ja toimivaa, on tärkeää, että sähköpostilista on kattava, laadukas ja henkilöt ovat liittyneet siihen omaehtoisesti. Hyvä tapa kasvattaa sähköpostilistaa on esimerkiksi uutiskirjeen tai vaikka jonkin oppaan lataamisen kautta.

Vinkki: Sama kohdentamisen periaate pätee myös sähköpostimarkkinointiin niinkuin muuhunkin markkinointiin; mitä kohdennetumpaa markkinointi on, sen puhuttelevampaa ja toimivampaa! Ethän siis lähetä samaa sähköpostiviestiä nykyasiakkaista pelkän uutiskirjeen tilanneisiin tai vaikka ex-asiakkaille. Huomioithan myös, että sähköpostimarkkinointiin liittyy tiettyjä säädöksiä ja lakeja.

UTM-tagit (Urchin Tracking Module) ovat hienolta nimeltään markkinoinnissa käytettäviä URL-parametreja. Niiden avulla voidaan mitata paremmin esimerkiksi kampanjoiden toimivuutta. Tagit lisätään verkkosivulle ohjattavaan linkkiin, esimerkiksi Facebook Business Managerissa, ja niihin voidaan liittää lisää tietoa siitä, mihin kampanjaan ja mainokseen se liittyy ja mistä lähteestä liikenne tulee. Näin esimerkiksi analytiikan puolella on selkeää erottaa, mitkä mainokset ovat toimineet parhaiten.

Google

Ad-rank arvo muodostuu jokaisen Google-haun yhteydessä käytävässä huutokaupassa. Ad-rank on yksi määrittelevistä tekijöistä siihen, kuinka korkealla mainoksesi näkyy hakutuloksissa. Ad-rank arvoon vaikuttavat avainsanan maksimihintatarjous ja mainoksen laatupisteet.

Avainsanaa käytetään erityisesti tiedonhaussa. Avainsana on joko merkkijono, sana tai ilmaisu, joka kuvaa tuotettasi tai palveluasi mahdollisimman tarkasti ja osuvasti. Esimerkiksi Google-mainonnassa avainsanoilla määritetään milloin ja missä ja minkä hakutermien kanssa haluat mainoksesi näkyvän.

Google Adsissa oleva työkalu, jonka avulla voit suunnitella mainoskampanjoissa käytettäviä avainsanoja.

Avainsanatutkimus on ensimmäinen ja tärkein hakukonemarkkinoinnin aihealue.

Olet sitten käynnistämässä niin mainonnan kampanjointia tai SEO-projektia, niin suosittelemme aloittamaan työn aina hakusanatutkimuksella

Avainsanatutkimuksella saat selvyyden mitä ihmiset hakevat hakukoneissa, mitä termejä ja hakulausekkeita erityisesti käytetään, kun hakija etsii palveluasi tai tuotettasi verkossa.

Avainsanatutkimuksella saat myös selvillä mm. keskimääräiset hakumäärät sekä avainsanojen kilpailutilanteen eli huutokauppahinnan.

Kun puhutaan attribuutioista tai attribuutiomallinnuksista, niin käytännössä puhutaan eri digitaalisten mainoskanavien painoarvosta toteutuneen konversion(esim. liidi, ostos) taustalla.

Display-mainonta on Googlen tarjoama mainosmuoto, jonka avulla voidaan kohdentaa niin kuva- teksti- ja videomainoksia tarkoille kohderyhmille Google-mainosverkostossa. Display-mainoksiin voi törmätä esim. eri verkkosivujen mainospaikoilla.

Display-mainonta on hyvä keino mainostaa vaikkapa omaa brändiä kohdeyleisöille, jotka eivät vielä tunne yritystäsi.

Dynaaminen mainos (DSA Dynamic Search Ads) eroaa muusta mainonnasta sillä, että siihen ei lisätä erillisiä avainsanoja. Sen sijaan Google poimii automaattisesti avainsanoja Googlen indeksoimilta verkkosivuilta hakijan tekemän hakutermin pohjalta, eli Google näyttää mainoksia verkkosivuston sisällön perusteella. Mainoksen otsikko luodaan automaattisesti hakutermin ja täsmäävän verkkosivun sisällön perusteella.

Parhaiten dynaamiset mainokset toimivat verkkosivuilla, joissa on useita laskeutumissivuja ja joihin halutaan ohjata liikennettä, kuten esimerkiksi verkkokaupat.

Vinkki: Dynaamisia mainoksia kannattaa kokeilla normaalin hakukampanjoiden rinnalla!

Google-mainonnan osa-alue, jolla mainonta voidaan kohdentaa esimerkiksi käyttäjän kiinnostuksen kohteiden mukaisesti Googlen gmail-sähköpostin tarjoukset -välilehdelle.

Google Ads (ennen Google AdWords) on palvelu/mainoalusta, jolla yritys hallinnoi omia mainoskampanjoitaan sekä Googlen hakutuloksissa, Display mainosverkostossa, Youtubessa sekä Gmailin mainospaikoilla. Adsissa mm. valitaan mainostettavat avainsanat, tehdään sekä kohdistetaan mainoksia, hallinnoidaan mainontaan käytettävää budjettia.

Google Analytics on ilmainen analytiikkatyökalu, jota käytetään selaimen välityksellä. Työkalun avulla voit seurata esimerkiksi verkkosivujen liikennemääriä, haluttujen tavoitteiden toteutumista (konversiot) tai vaikka verkkokaupan toimivuutta.

Yksinkertaisuudessaan Google Data Studioon voidaan rakentaa näkymiä tai raportteja eli dashboardeja, joihin voidaan koota visuaaliseen muotoon esimerkiksi verkkosivujen analyytiikkaa.

Data Studioon voidaan kerätä erityisesti dataa Googlen omista ohjelmista, kuten Google Adsista tai Google Search Consolesta. Myös kolmansien osapuolten dataa (esim. Facebook-mainonta) pystytään integroida osaksi Data Studion näkymiä. Tämä toki usein lisämaksusta.

Google My Business on maksuton tapa edistää yrityksesi verkkonäkyvyyttä. Päivittämällä yrityksesi My Business -tiedot kuntoon, määrität miten yrityksesi näkyy Googlen palveluissa, kuten Google-hauissa, kuvahauissa tai Google Maps -karttapalvelussa.

Google Partner ‑tunnus kertoo, että Partner-kumppani, eli kyseinen yritys, on läpäissyt Google Adsin tuotesertifiointikokeet ja tuntee tuotteet tarkkaan. Toisin sanoen tunnus myönnetään vain alan ammattilaisille.

Google Search Console on Google tarjoama palvelu, jonka avulla seuraat verkkosivustosi saamaa liikennettä ja tehokkuutta Goolge-hauissa sekä korjaat sivujen mahdollisia ongelmia.

Search Consolessa voi mm. indeksoida eli käytännössä antaa Googlen robotille vinkin uusista verkkosivuistasi. Indeksointi nopeuttaa sivujesi löytymistä Googlen hakutuloksissa.

Google Tag Manager on Googlen tarjoama palvelu, jossa voit kätevästi ja nopeasti päivittää esim. verkkosivustosi seurantakoodeja ja tageiksi kutsuttuja koodinpätkiä.

Tagian avulla verkkosivuille saadaan asennettua mm. web-analytiikka(esim. Goole Analytics), konversion seuranta, uudelleenmarkkinointi (remarketing).

Tämän Googlen työkalun avulla tarkastat helposti mitä maailmalla haetaan. Toisin sanoen Trendsistä löydät mitkä aiheet, ilmiöt tai vaikkapa henkilöt ”trendaavat”. Google Trendsiä voidaan käyttää mainonnan tukityökaluna esim. tutkimalla tuotteiden tai palveluiden hakumääriä pidemmällä aikavälillä.

Hakutermillä tarkoitetaan mitä tahansa tarkkaa sanaa ja sanajoukkoa, jolla tietoa haetaan Googlen hakukoneessa tai jollakin Googlen hakuverkoston sivulla.

Vinkki: Huomioi hakutermin ja avainsana välinen ero. Avainsanalla tarkoitetaan hakusanamainonnassa mainostajan määrittelemiä sanoja, joilla mainos halutaan näkyvän. Vrt. hakutermi.

Hallinnoijan tili on Google Ads ‑tili, jonka avulla voi katsella ja hallinnoida useita Google Ads ‑tilejä ja myös muita hallinnoijan tilejä helposti yhdessä paikassa.

Vinkki: Ottaessasi Makumin Google-mainonnan kumppaniksesi, emme käytä sinun Google Ads -tiliäsi, vaan pyydämme vain hallinnointioikeuden Google Ads -tiliisi. Näin ollen täysi oikeus pysyy Sinulla!

GoogleAdsissa on nähtävissä Huutokauppatilastot. Tämän raportin avulla voi verrata omaa kehitystä muihin mainostajiin, jotka osallistuvat samoihin huutokauppoihin kuin itse omilla mainoksillasi. Nämä tiedot voivat auttaa tekemään hintatarjouksia ja budjetointia koskevia päätöksiä. Raportista näet, missä asioissa olet onnistunut ja missä asioissa on vielä parantamisen varaa.

Google-mainonnan mainosmuoto, jossa käytössä vain tekstiä (vrt. Shopping-mainokset ja Display-mainonta). Tekstimainoksilla tavoitat Google-hakuja tekeviä asiakkaita.

Vinkki: Käytä tekstimainosten yhteydessä mainoslaajennuksia antaaksesi lisätietoa ja yhteystietosi.

Google-mainonnan laatupisteet määrittävät käytännössä Googlen hakumainonnan toimivuuden. Laatupisteet ovat muodostuvat mainosten, avainsanojen ja laskeutumissivujen laadusta. Korkeat laatupisteet voivat laskea huutokauppahintoja ja parantaa mainoksen sijaintia suhteessa muihin mainostajiin.

Laatupisteet ilmoitetaan asteikolla 1–10, ja ne pohjautuvat mm. odotettuun klikkausprosenttiin, laskeutumisivun käyttökokemukseen sekä siihen, kuinka hyvin mainos vastaa määriteltyjä avainsanoja.

Mainoslaajennukset ovat Googlen sanahakumainonnan ominaisuus, jolla mainoksiin luodaan enemmän sisältöä ja sitä kautta enemmän informatiivisuutta. Mainoslaajennusten käytöllä on vaikutusta mm. mainoksien klikkausprosentin kasvuun.

Mainoslaajennuksia ovat mm. sivustolinkkilaajennukset, huomiotekstilaajennukset ja sijaintilaajennnus.

Google-mainonnassa mainosryhmä sisältää yhden tai useamman mainoksen, jotka liittyvät samaan aihealueeseen. Mainosryhmien avulla on siis helppo järjestää mainokset eri teemojen mukaan. Teemoja voivat olla esim. tietyn tuotekategorian tuotteet.

Responsiivinen mainos on Googlessa käytetty mainosmuoto, jossa Googlelle annetaan valta näyttää parhaaksi valitsemiaan mainostekstejä katsojalle eli mainos mukautuu automaattisesti potentiaalisen asiakkaan mukaan ja näyttää tälle osuvimman mahdollisen mainosversion. Responsiiviseen mainokseen siis määritetään useita aiheeseen liittyviä ja kuvailevia otsikoita ja kuvauksia. Näistä Google sitten valitsee mielestään toimivammat mainosversiot.

Vinkki: Materiaalit voidaan näyttää missä tahansa järjestyksessä, eli pidä huoli, että tekstit näyttävät hyvältä ja toimivilta niin yhdessä kuin yksikseenkin. Lisäksi kannattaa välillä perehtyä, mitkä ovat olleet parhaiten toimivat mainosversiot ja ottaa niistä vinkkiä muiden otsikoiden ja kuvausten päivittämiseen.

SERP-sivu eli Search Engine Results Page on Google-kyselyn jälkeen sivu, jolla hakutulokset näytetään.

Google-mainoksen kampanjatyyppi, jolla voidaan mainostaa helposti ja erottuvasti tuotteita. Shopping-mainoksen tarkoituksena on esitellä asiakkaalle tuote ennen verkkosivulle päätymistä. Shopping-mainokset ovat monipuolisempia kuin tekstimainokset, sillä ne sisältävät myytävien tuotteiden tarkat tiedot ja kuvan. Näkyvissä olevia tietoja voi olla esimerkiksi tuoteen nimi, hinta, tuotekuva sekä jälleenmyyjänä toimivan yrityksen nimi.

Negatiivisella avainsanalla tarkoitetaan Googlen sanahakumainonnassa käytettäviä avainsanoja, joiden avulla voidaan sulkea tiettyjä hakutermejä pois kampanjoistasi. Avainsanojen sulkeminen sinua keskittymään niihin avainsanoihin, jotka ovat asiakkaillesi oikeasti tärkeitä.

Vinkki: Kun luot hakusanakampanjaa ohjatusti, niin Google ei erikseen neuvo sinua lisäämään negatiivisia avainsanoja kampanjaasi. Voit lisätä negativiisia avainsanoja sen jälkeen, kun kampanja on luotu.

Google-mainonnan muoto, jolla video- tai kuvapohjainen mainonta kohdistetaan kohderyhmäperusteisesti Youtube-videopalvelussa.

Sosiaalisen median markkinointi

Facebook Business Manager on Facebook- ja Instagram mainostajan työkalu, jonka avulla luot, muokkaat ja optimoit kyseisillä alustoilla olevia mainoskampanjoita.

Business Managerin käytön etuja ovat. kohdeyleisön määrittäminen tarkasti, kampanjoiden tulosten seuranta ja remarketing-kampanjoiden luonti.

Creator studio on Facebookin tarjoama palvelu, joka on jokaisen Facebookkia ja Instagramia työkseen käyttävän arjen helpotus.

Creator Studiosta löydät kaikki ominaisuudet, joita tarvitaan voidaksesi tehokkaasti julkaista, hallinnoida, ja analysoida sisältöä eri Facebook-sivuillasi ja Instagram-tileilläsi. Julkaisujen ajatus on yksi tärkeimmistä Creator studion ominaisuuksista.

Facebook-sivu on yrityksen oma profiili sosiaalisen median kanavassa nimeltä Facebook.

Sivulla voit jakaa tietoa yrityksestäsi, mainostaa tuottettasi/palveluasi, luoda tapahtumia sekä kommunikoida seuraajiesi kanssa.

Facebook-ryhmien tavoitteena on yhdistää samoja kiinnostuksen kohteita omaavat Facebook-käyttäjät yhteiseen ryhmään.

Ryhmissä voidaan esim. keskustella aiheeseen liittyen, jakaa kuvia/videoita/tiedostoja sekä luoda tapahtumia ryhmän jäsenille.

Instagram-mainonnalla tavoitat Instagramin käyttäjät kustannustehokkaasti ja tarkasti. Voit mainostaa helposti julkaistuja postauksia suoraan Instagramissa, mutta kun haluat ottaa kaikki hyödyt irti mainonnasta, niin suosittelemme käyttämään mainontaa varten Facebook Business Manageria.

Instagramin ja Facebookin mainostyökalut ovat siis samoja. Siksi kampanjoita voi määrittää, näyttää ja seurata samalla tavalla kuin Facebook-mainoksia.

Instagram-stories on Instagramin ominaisuus, jossa jakamasi kuvat tai videot ovat julki 24 tuntia. Stories-kuvien/vieoiden muokkausominaisuudet ovat laajat. Voit lisätä julkaisuihin esim. tekstiä, äänestyksiä tai kysymyksiä. ”Stoorit” ovatkin hyvä väylä kommunikoida sivuseuraajiesi kanssa.

Hashtag eli suomennettuna aihetunniste kokoaa yhteen tiettyä aihetta koskevat keskustelut tai kuvat. Hastagit ovat nykyisin käytössä lähes kaikilla suurimmilla sosiaalisen median alustoilla, kuten Facebook, Instagram ja Twitter.

#digitaalinenmarkkinointi #markkinoinninkumppani

Mainosjoukko on yksi Facebook-mainonnan ominaisuus, jossa määritetään esim. kampanjan aikataulu, budjetti, kohdeyleisö, mainosten sijoittelut.

Verkkosivut

Tilanne, jossa päädyt “Sivua ei löydy” -tyyppiselle sivulle? Tätä kutsutaan ns. 404-virheeksi. Käytännössä sivun sisältö on esimerkiksi vanhentunut, mutta vaikkapa sosiaalisen median kautta potentiaalinen asiakas saattaa klikata kyseille verkkosivuille. Tarkista aina, kun suljet/piilotat verkkosivuja myös mihin kaikkialle olet jakanut tiedon sivusta.

Tietokoneilla on alusta (käyttöjärjestelmä). Tietotekniikassa alusta on tietokonelaitteisto, tai sovellusohjelman tapauksessa laitteisto ja käyttöjärjestelmä, jotka ovat yhteensopivia saman lajin järjestelmien kanssa. Saatavilla on versiot sekä Windows- että Mac-alustalle.Verkkosivuilla on alusta, esimerkiksi WordPress-julkaisujärejstelmä tai Wix-sivueditorin pilvipalvelu.

ALT-teksti muodostuu sanoista ”Alternative text”. Käytännössä se on vaihtoehtoinen tekstiattribuutti kuvan koodiin. ALT-teksti on yksi tärkeimmistä asioista verkkosivuilla olevien kuvien hakukoneoptimoinnissa. Huomaa, että vaihtoehtoinen teksti ei siis näy suoraan verkkosivuilla vierailevalle henkilölle.

Alt-teksti on teksti, jonka verkkoselain näyttää sivuston kävijälle, jos kuva ei ole jostain syystä saatavilla. Syynä voi olla, että kuva ei esimerkiksi lataudu sivuille niin kuin pitäisi. 

Alt-tekstissä tulee kertoa, mitä kuvassa esiintyy, sillä hakukoneet eivät näe kuvia. Alt-tekstiin on myös hyvä sisällyttää kuvaan liittyvä avainsana, mikä tehostaa kuvasi ja sivusi näkyvyyttä hakukoneissa.

Vinkki: Alt-teksti on hyvä olla sisällöltään johdonmukainen ja luonnollinen.

API tulee sanoista Application Programming Interface. Suomeksi käännettynä ohjelmointirajapinta. Sen avulla eri järjestelmät voivat tehdä pyyntöjä toisiin järjestelmiin ja vaihtaa tietoa järjestelmien välillä. Markkinoinnin ja myynnin järjestelmissä API-rajapintoja käytetään juuri tietojen siirtämiseen ja päivittämiseen eri järjestelmien välillä.

CSS eli Cascading Style Sheets on koodisto/tyyliohje, joka määrittää miltä verkkosivustosi näyttää selaimessa. CSS-tyylien avulla muutetaan verkkosivuston ulkoasuun liittyviä määrityksiä, kuten kirjasinkokoja tai sisällön asettelua.

Tietokanta on järjestetty tietokoneen tallentama tietojen ja informaation kooste. Ne ovat määrättyä tarkoitusta varten koottuja tiedostokokoelmia, joista hakumenetelmillä saadaan yksittäinen tieto tai tietoyhdistelmiä ja jota voidaan korjailla tai täydentää (päivitys).

Eli verkkotunnus. Internetin verkkotunnukset ovat kirjaimista koostuvia nimiä, joiden avulla verkkoon kytkettyihin koneisiin voidaan viitata helpommin muistettavalla tavalla kuin numeroista muodostuvilla IP-osoitteilla. Verkkotunnukset muutetaan IP-osoitteiksi Internetin nimipalvelujärjestelmän avulla.

DNS eli Domain Name System on Internetin nimipalvelujärjestelmä, joka muuntaa verkkotunnuksia IP-osoitteiksi. Internetin laitteet kommunikoivat keskenään numeeristen osoitteiden avulla, joiden muistaminen sellaisenaan olisi hankalaa. Nimipalvelun ansiosta niiden sijasta voidaan käyttää helpommin muistettavia nimiä.

Drupal on selainpohjainen sisällönhallintajärjestelmä (CMS), jonka avulla luot, hallitset ja julkaiset sisältöä verkkosivuille.  Muita sisällönhallintajärjestelmiä ovat mm. WordPress, Wix ja Squarespace.

Eväste elikkäs cookie (käytetään myös lempinimeä “keksi/keksitiedosto”) asennetaan henkilön verkkoselaimeen ja tätä kautta henkilön päätelaitteelle hänen verkkosivustovierailunsa yhteydessä. Evästeen avulla yritykset ja yhteisöt voivat esimerkiksi tunnistaa paremmin palaavat käyttäjät ja personoida verkkosivuston käyttökokemusta tai uudelleen kohdistaa mainontaa sen perusteella.

Typografiassa ja tekstinkäsittelyssä painetun sivun alatunniste (tai yksinkertaisesti alatunniste) on osa, joka sijaitsee päätekstin tai rungon alla. Sitä käytetään tyypillisesti sivunumeron tilana. Verkkosivuissa footeriin varataan tilaa mm. yritystiedoille, linkkivalikoille ja copyright tunnisteille.

Webhotelli tai verkkoisännöinti on palvelu, jossa asiakas vuokraa palveluntarjoajan www-palvelimelta kiintolevytilaa omia verkkosivujaan ja muita verkkopalveluita varten. Asiakas saa käyttöönsä perustyökalut kiintolevytilan ylläpitämiseen.

HTML on avoimesti standardoitu ohjelmointikieli, jolla voidaan muodostaa hyperlinkkejä sisältävää tekstiä eli hypertekstiä. HTML:llä voidaan myös merkitä tekstin rakenne eli esimerkiksi, mikä osa tekstistä on otsikkoa <h1> ja mikä leipätekstiä <p>. HTML-kielen tunnistaa pienempikuin ja suurempikuin tägeistä ja niiden sisällä olevista merkeistä. HTML tunnetaan erityisesti kielenä, jolla internetsivut on kirjoitettu.

HTTP on protokolla, jota selaimet ja WWW-palvelimet käyttävät tiedonsiirtoon. Protokolla perustuu siihen, että asiakasohjelma avaa TCP-yhteyden palvelimelle ja lähettää pyynnön. Palvelin vastaa lähettämällä sopivan vastauksen, tavallisimmin HTML-sivun tai binääridataa kuten kuvia, ohjelmia tai ääntä.

HTTPS on HTTP-protokollan ja TLS/SSL-protokollan yhdistelmä, jota käytetään tiedon suojattuun siirtoon webissä. Tiedot salataan ennen lähettämistä TLS-protokollan avulla. HTTPS-yhteyksiä käytetään usein maksunvälityksiin internetissä. TLS-salausta käytettäessä tarvitaan varmenne.

Jokaisella internetiä käyttävällä laitteella on yksilöllinen tunnistenumero, jota kutsutaan nimellä IP-osoite. Nämä numerot määritetään yleensä maantieteellisen alueen mukaan. Näin ollen IP-osoitteesta voi yleensä päätellä maan, josta laite käyttää internetiä.

Sisällönhallintajärjestelmä on yleisnimitys tietojärjestelmälle, joka palvelee koko organisaation sisällönhallintaa sen sijaan, että olisi keskittynyt pelkästään johonkin yksittäiseen osa-alueeseen, kuten verkkopalveluiden hallintaan.

Verkkokauppaasi varten tarvitset maksupalveluntarjoajan, jonka avulla saat useat eri maksutavat tarjolle verkkokauppaasi. Esimerkkejä maksupalveluntarjoajista ovat, Klarna, Checkout, Paytrail jne.

Metatieto on tietoa tiedosta eli kuvailevaa ja määrittävää tietoa jostakin tietovarannosta tai sisältöyksiköstä. Verkkosivuissa metatieto määritetään hakukoneen listautumista varten sivukotaisesti. Metatietoihin kirjoitetaan tällöin avainsanojen lisäksi houkutteleva kuvaus sivun sisällöstä, jotta Google-hakua tekevä henkilö klikkaisi juuri sinun sivulle.

Single page website, eli yhden sivun sisältävä verkkosivu. Verkkosivuilla ja varsinkin digitaalisessa markkinoinnissa käytettävät laskeutumissivut ovat yhden sivun verkkosivuja, jolla halutaan sivustovierailijan tekevän haluttu toimenpide, yhteystietojen antaminen tai email-listalle rekisteröinti. Jos liiketoiminta on hyvin yksinkertaista ja vain sillä on vähän kilpailua, niin yhden sivun verkkosivut voivat olla toimivat. Ideana on syöttää yhdelle sivulle kaikki olennainen tieto vierailijoita varten.

PHP on Perlin kaltainen ohjelmointikieli, jota käytetään erityisesti web-palvelinympäristöissä dynaamisten web-sivujen luonnissa. PHP on komentosarjakieli, jossa ohjelmakoodi tulkitaan vasta ohjelman suoritusvaiheessa. Ohjelmointikielen lisäksi PHP-ympäristössä on laaja luokkakirjasto.

Eli lisäosa. Tietotekniikassa pluginilla tarkoitetaan laajennusta (laajennus tai lisäosa) on ohjelmistokomponentti, joka lisää tietyn ominaisuuden olemassa olevaan tietokoneohjelmaan. Kun ohjelma tukee laajennuksia, se mahdollistaa toimintojen räätälöinnin. WordPress-sivut rakentuvat perus WordPress-alustasta, teemasta sekä toiminnallisuuksien laajennuksista, eli lisäosista.

URL redirection tai URL forwarding, on internet-osoitteen tekniikka jossa liikenne ohjataan yhdeltä sivulta toiseen. Sen avulla mm. Sivusto saadaan toimimaan monen URL-osoitteen kautta. Esimerkiksi makum.fi ja makum.com voisivat molemmat päätyä makum.fi -sivustolle. Redirect on tärkeä asia huomioida mm. verkkosivuprojekteissa, joissa sivuston linkit muuttuvat. Vanhan sivuston linkkaukset tulee tehdä osoittamaan uudelle sivulle, jotta sivusto ei menetä liikennettä ja hakukonelöydettävyyttä.

Nettisivujenresponsiivinen ulkoasu mukautuu käyttäjän päätelaitteen mukaisesti aina käyttäjäystävälliseen muotoon. Responsiivinen ulkoasu näyttää hyvältä ja toimii moitteettomasti paitsi pöytätietokoneella, niin myös tabletilla tai älypuhelimella käytettäessä. Responsiivisuus on nykyään erittäin tärkeää, kun suuri osa käyttäjistä tulee sivuille mobiililaitteilla.

 

Vinkki: Jos kotisivusi tai verkkokauppasi ei ole responsiivinen ja se ei skaalaudu mobiili-näkymään, tulet menettämään Googlen hakukoneoptimoinnissa paljon pisteitä.

Robotin rajausstandardi on WWW-palvelimen juurihakemistoon sijoitettava tiedosto, jolla voidaan antaa tietoja ja rajoituksia hakuroboteille ja muille verkkosivuja tutkiville boteille. Robots.txt-tiedostoa käytetään pääasiassa sivustolle kohdistuvan indeksointirobottiliikenteen hallintaan ja yleensä myös sivun pitämiseen poissa Googlesta tiedostotyypistä riippuen. Kaikki hakukoneet eivät välttämättä tue robots.txt tieostoja.

Verkkokaupan palveluntarjoaja Shopify on helppokäyttöinen verkkokauppaohjelmisto, joka on erittäin suosittu Suomessa ja maailmalla. Kauppa tarjotaan pilvipalveluna kiinteää kuukausihintaa ja muita maksuja vastaan.

Sivustojen auditointi / tarkastusprosessi, jolla tarkistetaan verkkosivusto ja arvioidaan sen suorituskykyä useilla kriteereillä. Sivustojen auditointeja on monen tyyppisiä, mukaan lukien turvatarkastukset, SEO-auditoinnit, kilpailutarkastukset ja muut.

Secure Sockets Layer, SSL-sertti, SSL-suojaus tai SSL-salaus. SSL-sertifikaatin avulla saadaan salattua yhteys nettisivuilla kävijän ja palvelimen välillä. Kun muodostettu yhteys on salattu, ulkopuoliset eivät pääse vakoilemaan sivuille antamaasi tietoa, esimerkiksi luottokorttitietoja. Katso myös HTTPS

Website template tai theme on verkkosivun ulkoasun antava mallisivu ja sivupohja. Verkkosivujen tekoa on viimevuosina helpotettu erilaisilla valmisteemoilla ja teema-editoreilla. Varsinkin WordPress-sivujen suosion noustessa, on tämän avulla luotu kokonainen uusi liiketoiminnan malli, jossa kehittäjät valmistavat verkkosivuihin sopivia valmisteemoja, joita käyttäjät voivat editoida ilman koodaamistaitoja.

Sivun osoite. URL on merkkijono, jolla kerrotaan tietyn tiedon paikka tai yksikäsitteinen nimi. Erityisesti URIn erikoistapausta URL:ää käytetään osoittamaan WWW-sivuja. Esimerkiksi makum.fi on URL ja makum.fi/sanakirja on toinen URL

WooCommerce on erityisesti WordPress-sivuihin tarkoitettu verkkokauppalisäosa. Se on muokattavin verkkokauppa alusta, joka sisältää ilmaiset perustoiminnot sekä maksullisia lisäosia.

WordPress on alun perin blogien luomiseen ja ylläpitoon tarkoitettu, avoimeen lähdekoodiin perustuva WWW-sisällönhallintaohjelmisto. WordPress on kirjoitettu PHP-kielellä ja se käyttää tietojen tallentamiseen MySQL-tietokantaa.

Muut termit

AIDA-mallia käytetään markkinoinnissa herättämään asiakkaan huomiota ja lisäämään myyntiä.
AIDA tulee lyhenteistä:
A=Attention, eli huomion herättäminen
I=Interest, eli kiinnostuksen herättäminen
D= Desire, eli ostohalun herättäminen
A= Action, eli asiakkaan toimimaan ohjaaminen.

Nämä ovat tärkeät stepit, kun halutaan markkinoida ja myydä tuotetta/palvelua, joka ei asiakkaalle ole vielä kovin tuttu ennestään.

IADA-lyhenne tulee samoista sanoista kuin AIDA; järjestys vain on eri. IADA-mallia käytetään markkinoinnissa, kun asiakas jo tuntee tuotteesi/palvelusi, toisin kuin AIDA-mallia hyödyntäessä. Malin tehtävänä on herättää enemmän kiinnostusta asiakkaassa ja erottua kilpailijoista.

Vinkki: Oletko miettinyt, miten rakennat markkinointiasi eri kiinnostuksen ja ostamisen vaiheissa oleville asiakkaille?

Yritysmarkkinointi, jota kutsutaan myös business-to-business -markkinoinniksi, yritykseltä-yritykselle-markkinoinniksi sekä b-to-b-markkinoinniksi.

Yritysmarkkinointia tehdään eri kulmalla kuin kuluttajamarkkinointia, ja onkin tärkeää, että tämä huomioidaan markkinointia ja myyntiä tehdessä, jos kohderyhmänä on yritykset.

Kuluttajamarkkinointia, jota kutsutaan myös b-to-c-markkinoinniksi.

Kuluttajamarkkinoinnin tavoitteena on tavoittaa mahdollisimman suuria määriä yksittäisiä potentiaalisia asiakkaita. Myyt sitten yrityksille tai kuluttajille tuotteitasi/palveluitasi, lähestymistapa on hyvä olla oikea juuri sinun kohderyhmällesi.

Blogi on verkkosivu, johon henkilö tai yritys julkaisee säännöllisesti materiaalia. Blogi voi koostua kuvista, teksteistä tai äänestä. Videoita sisältävää blogia kutsutaan vlogiksi, jota julkaistaan useimmiten Youtubessa. Nappaa lukuun Makumin blogi!

Vinkki: Blogilla ja sen sisällöllä on vaikutusta sivuston hakukonenäkyvyyteen. Joko teidän verkkosivustoilla julkaistaan säännöllisesti blogia?

Brändi on yksinkertaisesti sanottuna imago + maine. Brändi voi liittyä henkilöön tai yritykseen. Imagolla tarkoitetaan yrityksen itsestään tietoisesti antamaa kuvaa. Maineella taas tarkoitetaan yrityksestä yleisesti vallitsevaa käsitystä tai mielipidettä. Yhdessä nämä muodostavat henkilö-tai yrityksen brändin.

Vinkki: Vastaako brändisi yrityksesi mainetta?

Flyerit, flaijerit eli lentolehtiset, eli pienehköt mainoslehtiset, ovat yksi markkinoinnin tapa. Flaijereita käytetään yleisimmin, kun halutaan tiedottaa tapahtumasta, tuotteesta tai yrityksestä paikalliselle joukolle. Flaijerimainonnassa on hyvä huomioida jakamiseen menevä työn määrä tai postitukseen uppoava kulu.

Yleinen tietosuoja-asetus, General Data Protection Regulation, joka on henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki. Se antaa ihmisille paremmat mahdollisuudet hallita omien henkilötietojensa käyttöä. Säännöt koskevat kaikkia yrityksiä, jotka käsittelevät tietoa EU-kansalaisista, joten tämä on tärkeä huomioida yrityksesi markkinoinnissa, myynnissä ja asiakastietojen käsittelyssä.

Inbound-markkinoinnissa keskitytään siihen, että asiakas saadaan vapaaehtoisesti tulemaan myyjän/yrityksen luokse. Toisin kuin outbound-markkinointi, inbound-markkinoinnissa asiakas on keskiössä ja sisällöllä on suuri merkitys. Inbound-markkinointi ei ole mainoskampanjointia vaan enemmänkin näkökulma ja tapa toimia.

Digitaalisessa markkinoinnissa kampanjalla tarkoitetaan joukkoa mainosryhmiä, joille markkinoidaan jotain tiettyä tuotetta tai palvelua. Facebook- ja Google -kanavien mainonnassa voi olla samanaikaisesti käynnissä yksi tai useampi mainoskampanja. Kussakin kampanjassa voi olla yksi tai useampi mainosryhmä (Katso lisää ”kohderyhmä”).

Kampanjatasolla voi määrittää mm. budjetin, kielen ja alueen.

Vinkki: Useiden kampanjoiden luonti on kannattavaa, kun haluaa näyttää mainoksia esimerkiksi eri sijanneissa tai eri budjeteilla, eikä kannata yhdistää kaikkea yhteen ja samaan kampanjaan.

KPI eli Key Performance Indicator. KPI:t ovat yrityksen tunnuslukuja, jotka kertovat siitä, mihin suuntaan yrityksen toiminta on kehittymässä ja antavat osviittaa siihen, millä yrityksen osa-alueilla on kehitettävää.

Markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta seurattavia KPI-lukuja ovat:
Mainoksilla tavoitettujen henkilöiden määrä, verkkosivujen kävijämäärä, saatujen liidien määrä, sivustolla vietetty aika, verkkosivujen poistumisprosentti, uusien asiakkaiden määrä, nykyisten asiakkaiden määrä.

KPI-luvut vaihtelevat riippuen siitä, mitä yrityksessä ja toiminnassa halutaan mitata. Lukuja verrataan aina edeltävään päivään, viikkoon, kuukauteen tai vuoteen.

Vinkki: Mitä lukuja teillä seurataan? Miltä luvut näyttävät ja mikä on tulevaisuuden suunta?

MailChimp on maailman suosituin sähköpostimarkkinointityökalu, joka tarjoaa myös mahdollisuuden sähköpostiautomaatioiden ja laskeutumssivujen tekoon. MailChimpin vahvuuksina on helppokäyttöisyys, monipuoliset toiminnallisuudet ja edullinen lisenssihinta (alle 2000 kontaktin rekistereille työkalu on ilmainen).

Markkinointisuunnitelma on yrityksen tärkeä työkalu, jolla suunnitellaan yrityksen markkinointitoiminnot. Markkinointisuunnitelma toimii suuntaa näyttävänä vuosikellona. Hyvää markkinointisuunnitelmaa voi kutsua yrityksen toimenpideohjelmaksi, josta näkee, mitä tulee tehdä ja toteuttaa minäkin aikana.

Vinkki: Sisällytä markkinointisuunnitelmaasi tietoa yrityksen markkinoinnin aikatauluista, markkinoinnin vastuualueista, kilpailijoista, toimenpiteistä sekä markkinoinnin tavoitteista ja kehittämisestä. Lisäksi markkinointisuunnitelmassa on hyvä olla sosiaalisen mediaan ja hakukonenäkyvyyteen liittyviä suunnitelmia, kehityksiä ja parannuksia.

Missio kertoo lyhyesti ja yksinkertaisesti miksi yritys on olemassa, eli mikä on yrityksen olemassaolon syy. Hyvin määritelty missio kertoo yrityksen syvimmästä toiminta-ajatuksesta, eikä missiota tarvitse päivittää vuosittain, vaan sen olisi hyvä kestää läpi ajan ja muutosten.

Makumin missio:
Tehtävämme on olla asiantunteva markkinoinnin kumppani. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan konkreettisia liiketoiminnan tuloksia jatkuvasti kehittyvien markkinointitoimenpiteiden avulla.

Vinkki: Mikä on teidän yrityksenne missionne? Tietävätkö myös kaikki yrityksenne työntekijät sen?

Mobiililla, eli liikkuvalla teknologialla tarkoitetaan tietoteknisiä laitteita, jotka kulkevat nykyään ihmisten mukana kaikkialla ja jotka ovat jatkuvasti yhteydessä Internettiin. Yleisimpiä mobiililaitteita ovat älypuhelimet ja tabletit eli taulutietokoneet.

Vinkki: Tiesitkö, että Google-hauista 61% oli mobiilihakuja vuonna 2019? On siis tärkeää, että yrityksesi verkkosivut on optimoitu toimimaan myös mobiililaitteilla.

Outbound-markkinointi on tuotekeskeistä, ja lähtee yleensä asiakkaan hyödyistä ja tuotteen ominaisuuksista käsin. Outbound-markkinoinnissa tehdään mainontaa ns. tuote edellä ja yritetään kiinnittää asiakkaan huomiota erilaisin ärsykkein.

Vertaa inbound-markkinointiin.

Postauksella tarkoitetaan sosiaalisessa mediassa yksittäistä julkaisua. Postaus voi sisältää kuvan, videon, tekstiä tai ääntä.

Vinkki: Ota seurantaan Makum Instagramissa, sekä Makumin blogi , niin näet aina uusimmat postauksemme!

Prospektoinniksi kutsutaan potentiaalisten asiakkaiden tunnistamista ja löytämistä. Yksi tärkeä piirre prospektoinnissa on nimenomaan oikea ajoitus. Tarjoatko sinä palveluitasi/tuotteitasi potentiaaliselle juuri oikeaan aikaan?

Prospektoinnissa on hyödyllistä käyttää hyväksi ihanneasiakkaan määritelmiä. Katso lisää ostajapersoona-kohdasta.

Resoluutiolla tarkoitetaan näytön kuvatarkkuutta, eli kuvapisteiden lukumäärää tietyissä mittasuhteissa. On tärkeää huomioida, että resoluutio vaikuttaa kuvan yksityiskohtien tarkkuuteen.

Vinkki: Tarkasta, että julkaisemasi kuvat sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla ja mainoksissa ovat selkeitä ja tarkkoja.

Referenssejä voisi kutsua todistusaineistoksi tekemistä onnistuneista töistä ja asiakastapauksista. Referenssit voivat olla asiakkaidesi tai yhteistyökumppaneidesi tarinoita ja suositteluita yrityksestäsi ja tuotteistasi/palveluistasi. Referenssit on hyvä löytyä yrityksen verkkosivuilta, koska ne lisäävät sivustosi näkyvyyttä hakukoneissa sekä luovat luotettavuutta ja vaikuttavat mahdollisten uusien asiakkaiden päätöksiin.

Vinkki: Onhan sinulla verkkosivuilla näkyvissä ”referenssit”? Olethan muistanut pyytää suositukset viimeisimmiltä asiakkailtasi ja päivittää niitä verkkosivuillesi?

ROAS tarkoittaa mainontaan sijoitetun pääoman tuottoa.

Termillä tarkoitetaan sijoitetun pääoman tuottoprosenttia, joka ilmaisee kuinka paljon investoinnilla on saatu tuottoa. Markkinoinnin näkökulmasta ROI siis kertoo siis puhtaasti markkinointitoimiesi hyötysuhteen.

ROI:n avulla voidaan tarkastella mainoskampanjoiden hyödyllisyyttä, ja arvioida markkinointitoimien tehokkuutta pidemmällä aikavälillä. Lisäksi ROI:n avulla voidaan löytää yrityksen tehokkaimmat markkinointikanavat.

Sissimarkkinointi tarkoittaa epätyypillisiä markkinoinnin keinoja, jotka tuottavat hyviä tuloksia pienin panoksin. Sissimarkkinoinnin tunnusmerkkeinä pidetään usein luovuutta, ketteryyttä, mielikuvituksellisuutta, edullisuutta ja tuloksellisuutta. Internet on yleisin sissimarkkinoinnissa käytetty kanava. Netissä sissimarkkinointi hyödyntää usein sosiaalista mediaa, äänestyssivustoja ja muita yhteisöllisiä verkkopalveluita.

SMART-kaavan avulla asetetaan yrityksen markkinoinnin tavoitteet. Hyvä tavoite on SMART-kaavan mukainen, eli:
S= Specific, eli tarkasti määritelty ja yksityiskohtainen.
M= Measurable, eli mitattavissa oleva.
A= Attainable, eli saavutettavissa.
R= Relevant, eli relevantti, merkityksellinen.
T= Time-bound, eli aikaan sidottu.

Vinkki: Mieti, miten teidän yrityksen markkinoinnin tavoitteet vastaavat SMART:n jokaiseen kohdan määrittelyyn.

Strategia on yrityksen suunnitelma, jolla pyritään kohti tavoitetta, eli visiota. Yksinkertaisimmillaan strategia kertoo, mitä tehdään ja mitä ei tehdä, jotta tavoite ja visio saavutetaan. Strategia vastaa kysymyksiin: kuka, miten ja mitkä.

Kuka tai ketkä ovat yrityksen asiakkaita ja kohderyhmää?
Miten asiakkaat aiotaan voittaa, ja miten erotutaan kilpailijoista?
Mitkä ovat tavoitteet, joiden avulla visio saavutetaan?

Sisältömarkkinoinnissa nimensä mukaan keskitytään sisältöön, eli kaikkeen, mitä asiakas voi nähdä, kuunnella ja lukea; esimerkiksi blogit, verkkosivuston tekstit, podcastit, kuvat, videot, webinaarit, e-kirjat, infograafit. Sisältö pyritään tekemään tarkasti määritellylle kohderyhmälle, jotta potentiaalisia asiakkaita voitaisiin houkutella yrityksen pariin, kannustaa ostamaan juuri kyseiseltä yritykseltä sekä levittämään tietoisuutta yrityksestä.

Sisältömarkkinoinnissa sisältö on keskiössä, ja sisällön tulisi olla laadukasta, arvokasta ja merkityksellistä, nimenomaan asiakkaan mielestä.

Suosittelumarkkinointi perustuu siihen ajatukseen, että asiakas yleensä ostaa tutuilta ja tuttujen suosittelemista liikkeistä/yrityksistä useammin kuin tuiki tuntemattomalta, koska lähtökohtaisesti ystävät ja tutut ovat luotettavia suositusten lähteitä. Tätä ajatusta suosittelumarkkinoinnissa hyödynnetään; halutaan, että asiakas jakaa suosituksen esimerkiksi omissa sosiaalisen median kanavissa, Google- tai Facebook-arvosteluna ja sivutykkäyksenä.

Vinkki: Pyydä ystäviltäsi ja asiakkailtasi rohkeasti arviointeja Googleen ja Facebookiin, sekä lisää niitä verkkosivuillesi referensseiksi. Muista myös itse käydä arvostelemassa yrityksiä, tuotteita ja palveluita, joista olet viime aikoina pitänyt.

Unelma-asiakkaaksi kutsutaan yrityksen näkökulmasta olevia avainasiakkaita. Vaikka unelma-asiakkaat eivät ole oikeita, tiettyjä henkilöitä, ne on luokiteltu erilaisten asiakkaiden taustojen, arvojen, odotuksien, tarpeiden ja käyttäytymismallien mukaan. Unelma-asiakkaiden avulla voi miettiä, suunnitella ja huomioida jokaisen kohderyhmän erilaisen tarpeen, ja mikä on toimiva lähestymistapa kiinnittää juuri tietyn kohderyhmän huomio juuri oikealla tavalla ja sisällöllä.

Vinkki: Mieti, keitä ovat sinun unelma-asiakkaasi ja kuinka huomioit heidän erilaisuuden markkinoinnissasi?

Uspit, eli Unique Selling Points/Propositions, ovat yrityksen ainutlaatuisia myyntiväittämiä. Oikein muotoiltuna ja parhaimmillaan uspit:

Antavat syyn asiakkaille ostaa juuri sinun yritykseltä.
Poistavat asiakkaalta myyntipelon.
Kertovat asiakkaillesi, miten yrityksesi erottuu kilpailijoista.
Kertovat mitä ainutlaatuista voit tarjota asiakkaillesi.
Ja mitä ainutlaatuista teidän yrityksessä on.

Vinkki: Mieti, missä ja miten teidän yrityksen uspit olisi hyvä näkyä asiakkaille.

Vaikuttajamarkkinoinnissa hyödynnetään ”puskaradion” periaatetta. Ihmiset uskovat ”tutun” mielipiteeseen ja suositteluun enemmän kuin pelkkään yrityksen perinteiseen markkinointiviestintään.

Vaikuttajia voivat olla esimerkiksi tubettajat, bloggaajat, instagrammaajat, e-urheilijat, artistit yms. Oleellista on, että vaikuttajilla on olemassaoleva oma yleisö sosiaalisessa mediassa, sekä halu tuottaa ja jakaa ammattimaisesti, laadukasta ja edustavaa sisältöä.

Vaikuttajamarkkinoinnissa on tärkeää, että yritys etsii arvoilleen ja kohderyhmilleen oikeita vaikuttajia, joiden kautta ja avulla kerrotaan juuri tiettyä yleisöä kiinnostavia suositteluita, mielipiteitä ja tarinoita yrityksestä, tuotteesta ja/tai palvelusta.

Viraaliksi kutsutaan netissä itsestään leviävää ja mielenkiintoa herättävää julkaisua. Viraalille on myös yleistä, että ihmiset jakavat tätä eteenpäin eri sosiaalisen median kanavien jakamistoimintojen avulla. Viraalijulkaisu voi olla tuote, asia tai ilmiö.

Vinkki: Toimivat jutut leviävät sosiaalisessa mediassa itsekseen, mutta aidosti tuottoisaa viraalia ei saa tilaamalla ja suunnittelemalla, eli ethän vain odota, että julkaisusi lähtee viraaliksi.

Visio on yrityksen näkemys tulevaisuudesta. Visio antaa suunnan strategialle ja on se yrityksen suurin syy jaksaa arkista puurtamista. Hyvä visio vastaa kysymyksiin mitä, miten ja mihin mennessä.

Makumin visio:
Olemme vuonna 2021 valtakunnallisesti tunnettu markkinointitoimisto. Olemme tuloksia aikaansaava, monipuolinen markkinoinnin kumppani
kasvua tavoitteleville yrityksille.

Mitä: valtakunnallisesti tunnettu markkinointitoimisto.
Miten: Olemalla tuloksia aikaansaava, monipuolinen markkinoinnin kumppani kasvua tavoitteleville yrityksille.
Mihin mennessä: 2021.

Vinkki: Mikä on teidän yrityksen visio? Antaako se suuntaa jokapäiväisille toimillenne?

WOM eli word of mouth -markkinointi. Englanninkielisen nimensä mukaan sana kulkee suusta suuhun, suomalaisittain tätä kutsutaan ”puskaradioksi” tai ”viidakkorummuksi”.

Vinkki: On tärkeää muistaa, että puskaradio toimii myös negatiivisiin kokemuksiin ja  palautteisiin liittyen.

Kutsutaan myös viraalimarkkinoinniksi. WOM-markkinoinnissa hyödynnetään ”puskaradion” periaatetta, mutta ns. sanan leviäminen lähtee yrityksestä käsin.

WOM-markkinointi on esimerkiksi sitä, kun yritys järjestää sosiaalisen median vaikuttajille tapahtuman, josta julkaistaan kuvia, blogikirjoituksia sekä käytetään uniikkeja hashtageja. Vaikuttajat saavat usein tällaisesta markkinoinnista rahallisen korvauksen. Somevaikuttajien avulla yritys haluaa tavoittaa tiettyjä kohderyhmiä, ja näin ollen hyödyntää puskaradion periaatetta kantautumalla muiden korviin vaikuttajien avulla.

Digimarkkinointivinkit ja Makumin kuulumiset suoraan sähköpostiisi.

Shopping Cart
Scroll to Top