Somestrategia – mitä tulisi ottaa huomioon?

Somestrategia – mitä tulisi ottaa huomioon?

Mikä on somestrategia?

Somestrategia on suunnitelma someen, joka ohjaa sometekemisessä. Laadukkaasti tehty somestrategia toimii hyvänä pohjana pitkäjänteiselle ja laadukkaalle sometekemiselle. Somestrategian pohjalta pystytään myös paremmin analysoimaan tuloksia ja samalla kehittämään omaa sometoimintaa.

Somestrategiaa tehdessä ota siis ainakin seuraavat osa-alueet huomioon:

1. Nykytilanne

Missä somekanavissa yrityksenne on tällä hetkellä? Millaista sisältöä tuotatte näihin somekanaviin?  Asiaa on hyvä lähteä tutkimaan tarkemmin, jolloin hyvänä apuna toimii muunmuassa SWOT-analyysi. Tämän myötä tulee helposti pohdittua enemmän omaa sosiaalisen median tilannetta useammasta näkökulmasta.  

2. Missä somekanavissa kohdeyleisönne on

Nyt kun olette listanneet somekanavat joissa olette, on hyvä pohtia tarkemmin, missä potentiaaliset asiakkaanne ovat. Tarkastelkaa somekanavienne analytiikkaa ja verratkaa niitä siihen, millaisia potentiaaliset asiakkaanne ovat. Menevätkö analytiikan tiedot hyvin yhteen niiden tietojen kanssa, millaisia potentiaaliset asiakkaanne ovat? 

3. Missä kanavissa kilpailijanne ovat?

Ottakaa selvää missä somekanavissa kilpailijanne ovat. He ovat (toivottavasti) myös selvittäneet, missä heidän potentiaaliset asiakkaat ovat ja valinneet tämän/nämä somekanavat sen takia. 

Kannattaa myös muutenkin ottaa selvää, millaista sisältöä kilpailijanne tuottavat someen. Toimiiko heillä selkeästi jokin somesisältö? Voisitteko ottaa tästä ideoita ja soveltaa sisältöä yrityksenne somesisältöön? Muistakaa kuitenkin, että matkiminen ei ole cool – tuottakaa yrityksenne näköistä sisältöä, mutta ottakaa inspiraatiota ja vaikutteita alan parhailta tekijöiltä.

4. Valitkaa ne somekanavat, joissa oikeasti kannattaa olla

Nyt kun olette tutkineet myös sitä, missä somekanavissa potentiaaliset asiaakkaanne voisivat olla, on aika valita yrityksellenne oleelliset somekanavat. Muistakaa, että mihinkään somekanavaan ei ole pakko mennä. Jos esimerkiksi koette, että kaikki ovat tällä hetkellä TikTokissa, mutta jos teillä ei ole TikTokiin mitään annettavaa ettekä koe potentiaalisten asiakkaidenne olevan siellä, niin älkää missään nimessä silloin valitko kyseistä kanavaa somekanavaksenne. Käyttäkää somekanavien valinnassa myös maalaisjärkeä– voisivatko potentiaaliset asiakkaanne ihan oikeasti olla kyseisessä kanavassa?

Liian usein ahmitaan kerralla monta somekanavaa ja huomataan, ettei näihin kaikkiin kanaviin olekaan annettavaa. Hyvänä ohjeena onkin, että valitse yksi pääkanava, johon keskityt täysillä. Muistakaa myös somesisällön kierrätys – samaa sisältöä voi helposti jakaa muihinkin somekanaviin, mutta tämä ei tarkoita sitä, että kannattaisi ahmia monta somekanavaa kerralla. 

5.  Asettakaa tavoitteet

Asettakaa realistiset tavoitteet sille, mitä haluatte somella saavuttaa. 

     – Tavoitteletteko lisää verkkosivukävijöitä?

     – Lisää liidejä? 

     – Enemmän brändinäkyvyyttä?

     – Uusia asiakkaita ja myyntiä?

Muista myös lisätä selkeä call to action (CTA) eli toimintakehoite somejulkaisuihinne kohti haluttua päämäärää. Jos siis toivotte enemmän verkkosivukävijöitä niin muistakaa ohjata heitä verkkosivuillenne somejulkaisuissanne. Muutamia CTA-ideoita löydät tästä somejulkaisustamme.

6. Kuka tekee 

On tärkeää jakaa vastuualueet selkeästi. Mikäli somekanava/-kanavat jäätävät ”vähän kaikkien vastuulle” ilman selkeää vastuujakoa,  saattaa sometekeminen laantua alkuhuuman jälkeen hyvinkin nopeasti. Tehkää siis yrityksessänne selväksi muun muassa seuraavat vastuujaot:

7. Analysoikaa sometekemisen tuloksia

Suosittelemme listaamaan lukuja ylös taulukkoon, johon saatte listattua esimerkiksi koko vuoden luvut vierekkäin nähtäville. Näin näette helposti ja selkeästi miten sometekemisenne on toiminut ja luvut antavat konkretiaa. Valitkaa olennaiset luvut, joita haluatte seurata sometekemisessänne. 

8. Kehittäkää

Kehittäkää sometekemistänne jatkuvasti. Somekanavat kuitenkin muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti, joten ei kannata tyytyä vain siihen, mitä aluksi somekanavien suhteen on päätetty (varsinkin silloin, jos haluttuja tuloksia ei ole saavutettu). Saatatte myös huomata, että tietynlainen sisältö toimii teillä, jolloin sometekemistä kannattaa kehittää entisestään tämän pohjalta ja keskittää tekemistä tämän tyyppisen sisältöön. 


Me Makumilla teemme myös somestrategioita– kokonaan ulkoistettuna tai valmennamme sinua tekemään – tutustu lisää tästä. 

-Mette Makumilta

Oliko tämä teksti hyödyllinen?
KylläEi
Shopping Cart
Scroll to Top