Digitaalinen markkinointi

Mitä on digitaalinen markkinointi? Lue Makumin blogista, miksi digimarkkinointi on tärkeää yrityksille

Digimarkkinoinnin tekijänä kuulee usein kysymyksiä, voiko digimarkkinoinnista olla aidosti hyötyä juuri tietylle yritykselle ja onko siihen panostaminen kannattavaa. Tässä blogipostauksessa kerrotaan lyhyesti, mitä on digitaalinen markkinointi, mihin yritykset tarvitsevat digimarkkinointia sekä tärkeimpänä miksi digitaalinen markkinointi on tärkeää ihan jokaiselle yritykselle.

Mitä on digitaalinen markkinointi?

Digitaalinen markkinointi on markkinointia digitaalisissa kanavissa. Yleisimpiä digimarkkinoinnin kanavia ovat eri somekanavat kuten Facebook, Instagram, Youtube ja Tiktok, sähköposti, hakukoneet kuten Google sekä yrityksen omat verkkosivut. Digitaalinen markkinointi on mahtavaa sen monipuolisuuden, tarkan kohdentamisen, ja tulosten mitattavuuden vuoksi.

Monikanavaisella digimarkkinoinnilla yritys markkinoi eri kanavissa kustannustehokkaasti, tavoittaen haluttuja kohdeyleisöjä ja puhutellen ja ohjaten heitä eri ostopolun kohdissa kohti haluttua päämäärää, joka yleensä on myynti.

Mihin digitaalista markkinointia tarvitaan?

Yleensä yritysten digimarkkinoinnin päätavoitteena on myynnin kasvattaminen. Yritykset voivat hyödyntää digimarkkinointia myös esimerkiksi brändin vahvistamiseen tai kilpailussa erottautumiseen. 

Ennen digimarkkinoinnin aloittamista on hyvä pysähtyä ja pohtia, millaisia kohderyhmiä yritys haluaa digimarkkinoinnillaan tavoittaa, mitkä ovat heidän tarpeet ja ongelmat sekä missä he viettävät aikansa. Kun nämä perusasiat ovat selvillä, on digimarkkinoinnin suunnitteleminen ja toteuttaminen huomattavasti kannattavampaa ja tehokkaampaa. Lisäksi ennen digimarkkinoinnin varsinaista aloittamista on hyvä miettiä digimarkkinoinnille strategiat ja laatia markkinointisuunnitelma, jotta saavutetaan halutut markkinoinnin tavoitteet, joihin yritys digimarkkinoinnillaan pyrkii.

Eli riippuen yrityksen markkinoinnin tavoitteista, digimarkkinointia tarvitaan nykyään myynnin, kilpailuaseman, brändin ja tietoisuuden kasvattamiseen, sillä pelkkä perinteinen markkinointi nykyään harvoin on yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi pelkiltään riittävää.

Miksi digitaalinen markkinointi on tärkeää?

Mieti kuinka paljon käytät itse nykyään käytät nettiä ja somea. Yksinkertaisesti tekemällä digimarkkinointia, yritys on siellä missä asiakkaatkin ovat! Eri some-ja viestintäkanavien parissa vietetään keskiarvolta jopa yli 8 tuntia päivässä ja jo pelkästään Suomessa tehdään päivittäin yli 30 miljoonaa Google-hakua, ja voidaankin todeta, että lähes jokainen ostopäätös alkaa nykyään googlettamalla vaihtoehtoja. Eli markkinoimalla eri digitaalisissa kanavissa, yritys tavoittaa nykyään huomattavan määrän silmäpareja ja varmistaa näin olevansa yksi potentiaalisen asiakkaan vaihtoehdoista.

Ei kuitenkaan riitä, että digimarkkinoinnilla tavoitetaan vain paljon yleisöä, vaan on tärkeää puhutella eri tavoin eri ostopolun kohdissa olevia asiakkaita. Tämän vuoksi digimarkkinointi on tärkeää ja tehokasta, koska samasta palvelusta ja tuotteesta voidaan laatia useita erilaisia mainoksia eri tilanteisiin. Esimerkiksi vasta vaihtoehtoja etsivälle voidaan näyttää kiinnostuksen kohteiden pohjalta mainontaa ja auttaa sanoittamaan omaa tarvettaan, kun taas verkkokaupassa jo ostoskoriin tuotteen lisännyt mutta ostamisen kesken jättänyt asiakas tavoitetaan eri kulmalla.

Eli summattuna, oli yritys millä alalla vain, on verkossa näkyminen yritykselle elintärkeää! Sanotaankin, että jos yritys ei esimerkiksi näy Googlessa, se on nykyään sama asia kuin ei olisi ollenkaan olemassa.

Mitä digitaalisen markkinoinnin tekijät voivat tehdä / mitä digitaalisen markkinoijan työhön kuuluu?

Digimarkkinoinnin asiantuntijana työ on erittäin monipuolista ja henkilökohtaisesti se on mielestäni yksi työni parhaimmista puolista!Työnkuva muodostuu erilaisista markkinoinnin kumppanuuksista, jotka laaditaan täysin asiakasyrityksen tarpeiden mukaan. Digitaalisen markkinoinnin tekijänä työnkuvaani kuuluu siis markkinoinnin ja kampanjoiden suunnittelua ja mainonnan tekemistä eri kanavissa. Mainonnan suunnittelun ja tekemisen lisäksi on tärkeää seurata kuinka käynnissä oleva mainonta toimii, eli sen analysointi ja optimointi on tärkeä osa työtä, jotta mainontaa saadaan kehitettyä jatkuvasti kohti parempia tuloksia. Toimiakseen digimarkkinointi vaatii aina laadukkaat verkkosivut, joten yleensä työtehtäviin kuuluu myös vanhojen verkkosivujen freesaus tai kokonaan uusien verkkosivujen luonti.

Osa yrityksistä haluaa oppia itse tekemään digimarkkinointia, joten työnkuvaan kuuluu myös erilaiset koulutukset ja valmennukset. Tällöin työnä on huolehtia asiakkaan oppimisesta sovittuun aiheeseen liittyen sekä usein nämä koulutus-ja valmennushetket pitävät paljon sisällään myös kokonaisvaltaista sparraamista ja ideoimista yhdessä asiakkaan kanssa.

Mielestäni molemmissa tapauksissa on lähtökohtaisesti tärkeää, että digimarkkinoinnin tekijä on asiakkaan yrityksen tarpeet ymmärtävä, monipuolinen, kokonaisvaltaisesti markkinointia ja myyntiä osaava sekä luotettava markkinoinnin kumppani!

Apua yrityksen digitaaliseen markkinointiin?

Haluatteko oppia itse tekemään ja parantamaan yrityksen digitaalista markkinointia vai onko teidän parempi ulkoistaa kokonaan yrityksen digimarkkinointi meidän käsiimme?
Ota yhteyttä jo tänään, niin kartoitetaan yhdessä teidän yritykselle paras vaihtoehto!


Tämä postaus on alunperin julkaistu Freedomlyn blogissa, kun Makumin Meri sai kirjoittaa heille blogitekstin aiheesta mitä on digitaalinen markkinointi 🙂

Terveisin Meri Makumilta

Oliko tämä teksti hyödyllinen?
KylläEi
Shopping Cart
Scroll to Top